رفع مشکل برگشت صدا(اکو) در سیستم تلفنی ویپ

اکو صدا

شاید برای شما نیز این اتفاق افتاده باشد که در حین مکالمه تلفنی صدای شما بصورت اکو بر میگردد(گوینده صدای خود را میشنود) و مزاحمتی برای تمرکز در صحبت کردن میشود.در سیستم تلفنی ویپ نیز مواردی از این قبیل برای مشترک پیش آمده است که در ادامه به آن می پردازیم. با واژه اکو eCKO […]