PBX و تفاوت آن با سرویس تلفن سنتی ؟

خدمات پی بی ایکس

امروز می‌خواهیم درباره‌ی سیستم‌های تلفنی سازمانی صحبت کنیم . حتما این اسم را قبل تر از اینها شنیده‌اید اما شاید آشنایی دقیقی با آن نداشته باشید.این مقاله را با ما دنبال کنید تا با معانی و کارایی PBX ها بیشتر آشنا شوید. PBX مخفف Private Branch Exchange، سیستم تجاری ارتباطات سازمانی است که تماس‌ها را […]