پرایوت نامبر چیست و فرق آن با no caller id

شاید زمانی که تلفن موبایل شما یا اطرافیان شما،زنگ میخورد بجای شماره تلفن،private number یا no caller id نمایش داده شود! در چنین حالتی این سوال پیش می آید،اینکه چه کسی است؟ از کدام نهاد تماس گرفته‌اند؟ آیا باید پاسخ بدهم یا خیر؟ آیا مخاطب حق ندارد که بداند چه کسی با او تماس گرفته […]