سی آر ام ابری در voip چه خدماتی ارائه می دهد ؟

خدمات سیارم

روش‌های ایجاد تعامل یک شرکت با مشتریان برای بهبود تجربه مشتری را توصیف می‌کند که شامل ارائه پاسخ به موانع کوتاه‌مدت و ایجاد راه حل‌های بلندمدتی است که به سمت موفقیت مشتری طراحی می‌شود. روابط مشتری با هدف ایجاد رابطه سودمند متقابل با مشتری و فراتر از خرید اولیه است.شرکت ها،به دنبال حفظ مشتریان و وفادار ماندن آنها هستند و در کنار […]