بهترین مرکز تلفن اینترنتی سیموتل

سیموتل مرکز تلفن ایرانی

مرکز تلفن تحت شبکه Voip، یک شبکه تلفنی است که در یک سازمان یا شرکت استفاده می‌‌شود. استفاده‌کنندگان مرکز تماس با استفاده از روش‌‌های مختلف ارتباطی ازجمله VoIP، شبکه ISDN و آنالوگ به‌صورت داخلی و یا خارجی (بین الملل)، با یکدیگر در ارتباط هستند. همچنین یک مرکز تماس به شما اجازه می‌‌دهد خطوط تلفنی بیشتری […]